Βιοσυσσωρευόμενο 
 Σύντομη περιγραφή (TIP)
Συγκεντρώνεται σε ζωντανούς ιστούς
 Περιγραφή
Χημικό που συγκεντρώνεται σε κάποιο οργανισμό, όργανο ή ιστό και που αυξάνεται προοδευτικά και οι τοξικές του επιπτώσεις μπορεί να γίνουν πιο έκδηλοι με διαδοχικές δόσεις.
 Πηγή περιγραφής
Heriot Watt University, Life Sciences
 Σύνδεσμος για την πηγή περιγραφής
http://www.bio.hw.ac.uk/edintox/glossall.htm
 
Διαθέσιμες μεταφράσεις: EL DE IT