Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Italiano
Logo - Services for green products
Περιεχόμενα ιστοχώρου 
 
  Τρέχουσα σελίδα: ΗΗΕ > Κατάρτιση  (23/36)
 [ Αναλυτική αναζήτηση ]
  
 
Home
 
Αρχές & Εργαλεία
ΟΠΠ
ΑΚΖ
Οικολογικός σχεδιασμός
Πιστοποιημένα οικολογικά σήματα
Δηλώσεις προϊόντων
Περιβαλλοντικές δηλώσεις προϊόντων
Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Περιβαλλοντική αναφορά
Περιβαλλοντική αξιολόγηση
Οικονομική ενίσχυση για ΜΜΕ
 
Οδηγίες
ΗΗΕ
 Φωτισμός
Προϊόντα ξύλου
Μεταλλικά Προϊόντα
Αστικός εξοπλισμός
Χρήση γραφείων
Υφάσματα
Ξενοδοχεία
 
Μαθήματα εκπαίδεσηςs
Βασική εκπαίδευση ΑΚΖ
eVerdEE
 
 

Οδηγία WEEE
Μια νέα Οδηγία (2002/96/EC) για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), γνωστή ως Οδηγία WEEE, θα μετατραπεί σε νομοθεσία στη Μ. Βρετανία μέχρι τα μέσα Αυγούστου 2004.

Η Οδηγία έχει σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις και επιπτώσεις στους τομείς της προώθησης και του σχεδιασμού όσον αφορά στις εταιρείες EEE. Οι μεγάλες εταιρείες που ανήκουν στον τομέα έχουν ήδη αναπτύξει τον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκριθούν στην αγορά και τα επανασχεδιασμένα προϊόντα μπαίνουν ήδη στην αγορά. Πρέπει να αντιδράσετε γρήγορα για να διασφαλίσετε τη θέση της εταιρείας σας ώστε να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες που δημιουργούνται μέσα στους κόλπους της μεταβαλλόμενης αγοράς του τομέα EEE αλλιώς θα κινδυνεύσετε να χάσετε έδαφος σε σχέση με τους ανταγωνιστές σας.

Ποιοι Επηρεάζονται από την Οδηγία

Η νομοθεσία θα σας επηρεάσει αν είστε παραγωγός και ανήκετε σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες του ΕΕΕ που παρατίθενται παρακάτω ή αν προμηθεύετε υλικά, εξαρτήματα ή υποσυστήματα σε άλλες εταιρείες που λειτουργούν σε αυτές τις αλυσίδες προϊόντων. Οι ‘παραγωγοί’ περιλαμβάνουν:

 • Κατασκευαστές προϊόντων δικής τους παραγωγής
 • Εταιρείες που πωλούν με τη δική τους μάρκα προϊόντα που αγοράζουν
 • Εισαγωγείς εξοπλισμού που επηρεάζεται

  Ο EEE που χρησιμοποιείται για σκοπούς στρατιωτικούς και εθνικής ασφάλειας εξαιρείται από τις απαιτήσεις της Οδηγίας.

  Οι κατηγορίες του ΕΕΕ που καλύπτονται από τη νομοθεσία περιλαμβάνουν:

 • Μεγάλες και μικρές οικιακές συσκευές
 • Εξοπλισμό IT & τηλεπικοινωνιών
 • Καταναλωτικό Εξοπλισμό (TV, βίντεο, hi-fi κ.τ.λ.)
 • Παιγνίδια
 • Φωτισμό
 • Ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά εργαλεία (με εξαίρεση μεγάλα σταθερά βιομηχανικά εργαλεία)
 • Εξοπλισμό ψυχαγωγίας και σπορ
 • Ιατρικές συσκευές (εκτός από στόχους ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης)
 • Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου

  Μερικά παραδείγματα των τύπων των προϊόντων που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες αυτές καταγράφονται στο Παράρτημα IB της Οδηγίας (επισυν. πιο κάτω).

  Τι Σημαίνει η Οδηγία για τους Παραγωγούς EEE

  Ως παραγωγός EEE θα είστε υπεύθυνος για τη συλλογή, επεξεργασία, ανάκτηση και διάθεση των WEEE. Θα χρειαστεί επίσης να σχεδιάσετε και να κατασκευάσετε αγαθά που θα ικανοποιούν τους στόχους ανακύκλωσης/ανάκτησης υλικών και εξαρτημάτων από τα απόβλητα που συλλέγονται ξεχωριστά.

  Βασικές απαιτήσεις και προθεσμίες:

  Μέχρι 13/08/2005:

 • Οι ιδιώτες που κατέχουν οικιακές συσκευές θα μπορούν να επιστρέφουν τα WEEE σε εγκαταστάσεις συλλογής δωρεάν και οι παραγωγοί θα είναι υπεύθυνοι για τη χρηματοδότηση της συλλογής, επεξεργασίας, ανάκτησης και διάθεσης των WEEE.

 • Οι παραγωγοί θα είναι υπεύθυνοι ο καθένας ξεχωριστά για τη χρηματοδότηση της μελλοντικής διαχείρισης των WEEE από προϊόντα που βγάζουν στην αγορά μετά τις 13/08/2005.

 • Οι παραγωγοί θα είναι επίσης συλλογικά υπεύθυνοι για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης των WEEE από προϊόντα που βγαίνουν στην αγορά πριν τις 13/08/2005. Η ευθύνη θα κατανέμεται ανάλογα με το υφιστάμενο μερίδιο αγοράς ανά κατηγορία προϊόντος.

 • Οι παραγωγοί πρέπει να σημειώνουν τα ονόματα τους στα καινούρια προϊόντα, μαζί με ένα σύμβολο (φαίνεται πιο κάτω) για να δείξουν ότι δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απόβλητα.

  Symbol for all new EEE from 13 August 2005

 • Οι παραγωγοί πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για διευκολύνουν την αποσυναρμολόγηση/επαναχρησιμοποίηση/ανακύκλωση των προϊόντων τους και την αναγνώριση συγκεκριμένων εξαρτημάτων που πρέπει να διαχωριστούν στο τέλος της χρήσιμης ζωής τους (καταγράφονται στο επισυν. αρχείο πιο κάτω).

  Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2006:

 • Οι παραγωγοί θα πρέπει να πετύχουν τους εθνικούς στόχους ανακύκλωσης και ανάκτησης (επισυν. πιο κάτω).

  Τι Σημαίνει η Οδηγία για τους Προμηθευτές EEE;

  Ως προμηθευτές υλικών και εξαρτημάτων σε κατασκευαστές ΕEE μπορεί να μην χρειάζεται να εναρμονιστείτε με νομικές απαιτήσεις αλλά η νομοθεσία θα σας επηρεάσει μέσω της αλυσίδας προμήθειας. Μπορείτε να ενεργήσετε γρήγορα για να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες της αγοράς που παρουσιάζονται με τις αλλαγές αυτές.

  Με το να συζητάτε με τους πελάτες σας για τις απαιτήσεις τους είναι πιο πιθανό να ικανοποιήσετε τις ανάγκες τους. Μπορεί ακόμα να αυξήσετε το μερίδιο σας στην αγορά αν ανταποκριθείτε γρήγορα και θετικά στις απαιτήσεις της αλυσίδας προμήθειας όσον αφορά στα υλικά και εξαρτήματα που μπορούν εύκολα να αποσυναρμολογηθούν, επαναχρησιμοποιηθούν και ανακυκλωθούν.

  Αν δεν εξετάσετε αυτές τις αλλαγές σύντομα θα ρισκάρετε να χάσετε πελάτες αφού θα αποτύχετε να ικανοποιήσετε τις ανάγκες τους όσον αφορά στο σχεδιασμό και την κατασκευή.

  Ενέργειες που Πρέπει να Γίνουν

  Η Envirowise έχει αναπτύξει οδηγίες που περιγράφουν τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε έτσι ώστε να εξετάσετε τις οικονομικές επιπτώσεις και τις επιπτώσεις που αφορούν στην προώθηση και το σχεδιασμό που επιφέρει η νέα νομοθεσία:

  1. GG415. Ενέργειες για τους Διευθύνοντες Συμβούλους
  2. GG416. Ενέργειες για τους Διευθυντές Προώθησης και τους Τεχνικούς Διευθυντές
  3. GG427. Σχεδιασμός EEE για εναρμόνιση με τη νομοθεσία

  Η Envirowise προσφέρει επίσης συμβουλές στις Βρετανικές ΜΜΕ μέσω της Γραμμής Βοήθειας για το Περιβάλλον και την Ενέργεια (τηλ. 0800 585794) και μέσω των υπηρεσιών της FastTrack και DesignTrack.

  Το εργαλείο ΑΚΖ του EcoSMEs και άλλα εργαλεία οικολογικού σχεδιασμού μπορούν να σας βοηθήσουν να αναγνωρίσετε περιοχές του σχεδιασμού προϊόντων που πρέπει να επικεντρωθείτε έτσι ώστε να μειώσετε το κόστος εναρμόνισης και να ικανοποιήσετε τους στόχους ανακύκλωσης και ανάκτησης.

 •  
  Επισυναπτόμενα αρχεία
  ANNEX IB - WEEE Example Products.pdf (76 KB)

  Components to be Separated from WEEE.pdf (72 KB)

  National Recovery and Recycling Targets.pdf (70 KB)

  http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/l_037/l_03720030213en00240038.pdf  
  Κείμενο Οδηγίας WEEE
  http://europa.eu.int/comm/environment/waste/weee_index.htm  
  Europa, Σελίδες WEEE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  http://www.dti.gov.uk/sustainability/weee/index.htm  
  Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας (DTI), Οι τελευταίες πληροφορίες για τα σχέδια εφαρμογής της Κυβέρνησης
  http://www.cfsd.org.uk/index.html  
  Κέντρο Βιώσιμου Σχεδιασμού (CfSD), Το CfSD οργανώνει εργαστήρια και εκπαίδευση για τον οικολογικό σχεδιασμό, τη διαχείριση της αλυσίδας προμήθειας και τη διαχείριση του τέλους της χρήσιμης ζωής.
  Διαθέσιμες Μεταφράσεις: IT DE ES EN 
  Εκτύπωση
  Δημοσιεύτηκε:  2004-07-22
   Προηγούμενη(23/36) ΚατάλογοςΣυνέχεια
     
  [Πνευματικά δικαιώματα][Όροι χρήσης][Σχετικά με εμάς]

      Valid CSS!