Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Italiano
Logo - Services for green products
Περιεχόμενα ιστοχώρου 
 
  Τρέχουσα σελίδα: ΗΗΕ > Κατάρτιση  (24/36)
 [ Αναλυτική αναζήτηση ]
  
 
Home
 
Αρχές & Εργαλεία
ΟΠΠ
ΑΚΖ
Οικολογικός σχεδιασμός
Πιστοποιημένα οικολογικά σήματα
Δηλώσεις προϊόντων
Περιβαλλοντικές δηλώσεις προϊόντων
Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Περιβαλλοντική αναφορά
Περιβαλλοντική αξιολόγηση
Οικονομική ενίσχυση για ΜΜΕ
 
Οδηγίες
ΗΗΕ
 Φωτισμός
Προϊόντα ξύλου
Μεταλλικά Προϊόντα
Αστικός εξοπλισμός
Χρήση γραφείων
Υφάσματα
Ξενοδοχεία
 
Μαθήματα εκπαίδεσηςs
Βασική εκπαίδευση ΑΚΖ
eVerdEE
 
 

Οδηγία RoHS
Μια νέα Οδηγία (2002/95/EC) για τον Περιορισμό της Χρήσης Συγκεκριμένων Επικίνδυνων Ουσιών στον Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό (ΕΕΕ), γνωστή ως Οδηγία RoHS θα γίνει νομοθεσία στην Μ. Βρετανία μέχρι τα μέσα Αυγούστου 2004.

Η Οδηγία σχεδιάστηκε ώστε να συμπληρώνει την Οδηγία WEEE και διευκολύνει την αποσυναρμολόγηση και ανακύκλωση του EEE απαγορεύοντας τη χρήση συγκεκριμένων επικίνδυνων ουσιών στην κατασκευή του.

Από τον Ιούλη 2006, θα απαγορευτεί η πώληση σε όλη την ΕΕ προϊόντων που δεν είναι συμβατά με τις απαιτήσεις της Οδηγίας RoHS. Είναι πολύ σημαντικό να δράσετε γρήγορα αποτιμώντας τις επιπτώσεις που προκύπτουν για την εταιρεία σας.

Ποιους Επηρεάζει η Οδηγία;

Η νομοθεσία θα σας επηρεάσει αν είστε κατασκευαστής ή προμηθευτής προϊόντων ή εξαρτημάτων EEE που περιέχουν τις ακόλουθες επικίνδυνες ουσίες:

 • Μόλυβδο
 • Υδράργυρο
 • Κάδμιο
 • Εξασθενές Χρώμιο
 • Βρωμιούχα επιβραδυντικά φλόγας (Πολυβρωμιούχα διφαινύλια (PBBs) και ορισμένοι πολυβρωμιούχοι διφαινυλικοί αιθέρες (PBDEs)).

  Οι κατηγορίες EEE που καλύπτονται από τη νομοθεσία είναι περίπου οι ίδιες με αυτές που καλύπτονται από την Οδηγία WEEE και περιλαμβάνουν:

 • Μεγάλες και μικρές οικιακές συσκευές
 • Εξοπλισμό IT & τηλεπικοινωνιών
 • Καταναλωτικό εξοπλισμό (TV, βίντεο, hi-fi, κ.τ.λ.)
 • Παιγνίδια
 • Φωτισμό
 • Ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά εργαλεία (με εξαίρεση μεγάλα σταθερά βιομηχανικά εργαλεία)
 • Εξοπλισμό ψυχαγωγίας και σπορ
 • .

  Μερικά παραδείγματα τύπων προϊόντων που περιλαμβάνονται σε αυτές τις κατηγορίες παρατίθενται στο επισυναμμένο αρχείο.

  Επί του παρόντος, ιατρικές συσκευές και όργανα παρακολούθησης και ελέγχου δεν συμπεριλαμβάνονται αλλά αυτό θα επανεξεταστεί το 2008.

  Τι Σημαίνει η Οδηγία για τους Παραγωγούς EEE;

  Οι απαιτήσεις της RoHS επικεντρώνονται πλήρως σε σας ως κατασκευαστές τελικών προϊόντων. Από την 01/07/2006 πρέπει να δείξετε ότι τα προϊόντα σας περιέχουν λιγότερα από τα μέγιστα επιτρεπόμενα επίπεδα των προαναφερθέντων ουσιών.

  Για να εξασφαλίσετε την εναρμόνιση με τη RoHS πρέπει διασφαλίσετε ότι η αλυσίδα προμήθειας σας τροφοδοτεί μόνο με υλικά, εξαρτήματα και υποσυστήματα που είναι συμβατά με τη RoHS. Μπορεί πιθανώς ως παραγωγοί να είστε υπεύθυνοι για ολόκληρο το προϊόν, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών και των εξαρτημάτων. Για παράδειγμα, αν πουλάτε προσωπικούς υπολογιστές με CPU που κατασκευάζετε εσείς και περιφερειακά (πληκτρολόγιο, οθόνη, κ.λ.π.) που αγοράσατε από άλλους προμηθευτές, θα είστε υπεύθυνοι για εναρμόνιση με τη RoHS για ολόκληρο το πακέτο του Η/Υ συμπεριλαμβανομένων και των περιφερειακών.

  Βασικά στοιχεία της νομοθεσίας:

 • Οι προαναφερθέντες επικίνδυνες ουσίες θα απαγορευτούν για τα νέα προϊόντα από τον Ιούλη του 2006 με ένα αριθμό όμως εξαιρέσεων.

 • Η παρουσία των ουσιών αυτών σε ανταλλακτικά τεμάχια που χρησιμοποιούνται για επιδιόρθωση εξοπλισμού και που βγήκαν στην αγορά πριν τον Ιούλη του 2006 θα επιτρέπεται.

 • Έχουν προταθεί μέγιστα επιτρεπόμενα επίπεδα για τις καταγραμμένες ουσίες και είναι 0.01% κατ’ όγκο σε 'ομογενή υλικά' για το κάδμιο και 0.1% για τις άλλες ουσίες.

 • Ορισμένες εφαρμογές εξαιρούνται από τη νομοθεσία μέχρι να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις (επισ. πιο κάτω).

  Τι Σημαίνει η Οδηγία για τους Προμηθευτές EEE;

  Ως προμηθευτής υλικών, εξαρτημάτων ή υποσυστημάτων σε κατασκευαστές ΕΕΕ δεν έχετε άμεσες νομικές υποχρεώσεις από τη RoHS. Οι πελάτες σας εντούτοις, απαιτούν από σας να αποδείξετε ότι τα αγαθά που τους προμηθεύετε είναι συμβατά με τη RoHS. Εσείς με τη σειρά σας απαιτείτε πληροφορίες για τα υλικά από τους προμηθευτές σας για να αποδείξετε ότι τα υλικά ή τα εξαρτήματα τους είναι συμβατά και ούτω καθ’ εξής.

  Η γρήγορη δράση από τη μεριά σας στο να προμηθεύετε εξαρτήματα ή υποσυστήματα συμβατά με τη RoHS θα δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες που περιλαμβάνουν ευεργετικές δημόσιες σχέσεις, προϊόντα με πρόσθετη αξία και διασφάλιση ή αύξηση του μεριδίου σας στην αγορά.

  Αν δεν εξετάσετε τις αλλαγές αυτές σύντομα θα κινδυνεύσετε να χάσετε δουλειά αφού οι πελάτες σας προετοιμάζονται να αποσύρουν τις απαγορευμένες ουσίες.

  Ενέργειες που Πρέπει να Γίνουν

  Η Envirowise έχει αναπτύξει οδηγίες που περιγράφουν τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε έτσι ώστε να εξετάσετε τις οικονομικές επιπτώσεις και τις επιπτώσεις που αφορούν στην προώθηση και το σχεδιασμό που επιφέρει η νέα νομοθεσία:

  1. GG415. Ενέργειες για τους Διευθύνοντες Συμβούλους
  2. GG416. Ενέργειες για τους Διευθυντές Προώθησης και τους Τεχνικούς Διευθυντές
  3. GG427. Σχεδιασμός EEE για εναρμόνιση με τη νομοθεσία

  Η Envirowise προσφέρει επίσης συμβουλές στις Βρετανικές ΜΜΕ μέσω της Γραμμής Βοήθειας για το Περιβάλλον και την Ενέργεια (τηλ. 0800 585794) και μέσω των υπηρεσιών της FastTrack και DesignTrack.

 •  
  Επισυναπτόμενα αρχεία
  RoHS Example Products.pdf (83 KB)

  RoHS exemptions.pdf (79 KB)

  Lead-free Report, 1999.pdf (1275 KB)

  Lead-free Report, 2000.pdf (967 KB)

  http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/l_037/l_03720030213en00190023.pdf  
  Κείμενο Οδηγίας RoHS
  http://www.dti.gov.uk/sustainability/weee/index.htm  
  Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας (DTI), Οι τελευταίες πληροφορίες για τα σχέδια εφαρμογής της Κυβέρνησης
  http://www.tintechnology.biz/soldertec/  
  Soldertec, Παρέχει περαιτέρω πληροφορίες, οδηγίες και εκπαίδευση για θέματα που αφορούν το μόλυβδο και τον περιορισμό του
  http://www.npl.co.uk/ei/research/leadfree.html  
  Εθνικό Φυσικό Εργαστήριο (NRL), Πληροφορίες & έρευνα για την απόδοση των καινούριων συγκολλητικών
  http://www.cfsd.org.uk/index.html  
  Κέντρο Βιώσιμου Σχεδιασμού (CfSD), Το CfSD οργανώνει εργαστήρια και εκπαίδευση για τον οικολογικό σχεδιασμό, τη διαχείριση της αλυσίδας προμήθειας και τη διαχείριση του τέλους της χρήσιμης ζωής.
  Διαθέσιμες Μεταφράσεις: IT DE ES EN 
  Εκτύπωση
  Δημοσιεύτηκε:  2004-07-22
   Προηγούμενη(24/36) ΚατάλογοςΣυνέχεια
     
  [Πνευματικά δικαιώματα][Όροι χρήσης][Σχετικά με εμάς]

      Valid CSS!